arama

Ankara Üniversitesi 557 Sözleşmeli Personel Alacak

ankara universitesi personel alimi
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • SeLo
  • Beğen
    Loading...

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesine göre
Üniversitemizde toplam 557 pozisyona 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi
uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANIKADRO SAYISIKPSS PUAN TÜRÜARANAN NİTELİKLER
HEMŞİRE412KPSSP3*Hemşirelik lisans mezunu olmak.
*01/01/1990 ve sonrası doğumlu olmak.
ECZACI5KPSS ŞARTI ARANMAMAKTADIR*Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.
*01/01/1990 ve sonrası doğumlu olmak.
DİYETİSYEN (1)1KPSSP3*Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak.
*01/01/1990 ve sonrası doğumlu olmak.
DİYETİSYEN (2)2KPSSP3*Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak.
*Yataklı tedavi kurumlarında en az 2 yıl klinik diyetisyenliği konusunda çalışmış olmak.
FİZYOTERAPİST6KPSSP3*Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olmak.
*01/01/1990 ve sonrası doğumlu olmak.
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ3KPSSP3*Perfüzyon Lisans veya Perfüzyon Teknikleri Yüksek Lisans Programı mezunu olmak.
*01/01/1990 ve sonrası doğumlu olmak.
PSİKOLOG2KPSSP3*Psikoloji lisans mezunu olmak.
*01/01/1990 ve sonrası doğumlu olmak.
BİYOLOG (1)2KPSSP3*Biyoloji lisans mezunu olmak.
*Genetik Hastalıkların tanısı ile ilgili en az 2 yıl çalışmış olmak.
BİYOLOG (2)3KPSSP3*Biyoloji lisans mezunu olmak.
*Hastane laboratuvarlarında en az 2 yıl çalışmış olmak.
BİYOLOG (3)2KPSSP3*Biyoloji lisans mezunu olmak.
*Uluslararası Akreditasyon Sertifikasına sahip Akraba Dışı Kordon Kanı Bankasında en az 2 yıl çalışmış olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ (1)25KPSSP93*Meslek Yüksekokullarının Anestezi Bölümünden mezun olmak.
*01/01/1990 ve sonrası doğumlu olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ (2)28KPSSP93*Meslek Yüksekokullarının Ameliyathane Hizmetleri Bölümünden mezun olmak.
*01/01/1990 ve sonrası doğumlu olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ (3)21KPSSP93* Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümünden mezun olmak.
* 01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ (4)10KPSSP93*Meslek Yüksekokullarının Eczane Hizmetleri Bölümünden mezun olmak.
* 01/01/1990 ve sonrası doğumlu olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ (5)7KPSSP93*Meslek Yüksekokullarının Diyaliz Bölümünden mezun olmak.
*01/01/1990 ve sonrası doğumlu olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ (6)6KPSSP93*Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümünden mezun olmak.
*01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ (7)5KPSSP93*Meslek Yüksekokullarının Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümünden mezun olmak.
*01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ (8)3KPSSP93*Meslek Yüksekokullarının Fizyoterapi Bölümünden mezun olmak.
*01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ (9)3KPSSP93*Meslek Yüksekokullarının Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümünden mezun olmak.
*01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ (10)2KPSSP93*Meslek Yüksekokullarının İş ve Uğraşı Terapisi Programından mezun olmak.
*01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak.
LABORANT9KPSSP94*Meslek Liselerinin Laboratuvar Bölümünden mezun olmak.
*01/01/1990 ve sonrası doğumlu olmak.

 

GENEL ŞARTLAR
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak.
2) 2018 KPSS (B) gurubu sınavlarından lisans mezunları için KPSSP3, önlisans
mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
4) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem
yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir
ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
5) Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu
şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu
Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden
itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler”
hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

AÇIKLAMALAR
http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde yer almaktadır.