arama

Balıkesir Üniversitesi 92 Sözleşmeli Personel Alacak

Balıkesir Üniversitesi 92 Sağlık Personel Alacak
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • SeLo
  • Beğen
    Loading...

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Hastane) istihdam edilmek
üzere (giderleri özel bütçeden karşılanacaktır.) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.
Maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2. maddenin
(b) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen
pozisyonlara 93 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

POZİSYON
KODU
POZİSYONADETNİTELİKLERBÜTÇE
BİRİMİ
1Psikolog1* Psikoloji lisans programından mezunu olmak. * Psikanalitik Psikoterapi Eğitimi Sertifikasına sahip olmak.
* 2018 KPSS/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan
almış olmak.
Özel Bütçe
2Hemşire43* Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlarının birinden mezun olmak.
* 2018 KPSS/P94 puan türünden 80 ve üzeri
puan almış olmak.
Özel Bütçe
3Hemşire7* Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlarının birinden mezun olmak.
* Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikasına sahip olmak yada kamu veya özel hastanelerde Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşiresi olarak en az 1 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.
* 2018 KPSS/P94 puan türünden 75 ve üzeri
puan almış olmak.
Özel Bütçe
4Hemşire21* Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlarının birinden mezun olmak.
* Sağlık Bakanlığı Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikasına sahip olmak yada kamu veya özel hastanelerde yoğun bakım hemşiresi olarak en az 1 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.
* 2018 KPSS/P94 puan türünden 75 ve üzeri
puan almış olmak.
Özel Bütçe
5Hemşire1* Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlarının birinden mezun olmak.
* Kamu veya özel hastanelerde KVC ameliyathane hemşiresi olarak en az 1 yıl çalışmış olduğu belgelendirmek.
* 2018 KPSS/P94 puan türünden 70 ve üzeri
puan almış olmak.
Özel Bütçe
6Ebe3* Ebelik Lisans Programından mezun olmak.
* Kamu veya özel hastanelerde doğumhane biriminde en az 1 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.
* 2018 KPSS/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan
almış olmak.
Özel Bütçe
7Ebe2* Ortaöğretim Kurumlarının Ebelik Programından mezun olmak.
* Kamu veya özel hastanelerde doğumhane biriminde en az 1 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.
* 2018 KPSS/P94 puan türünden 60 ve üzeri
puan almış olmak.
Özel Bütçe
8Röntgen Teknisyeni3* Yükseköğretim Kurumlarının Radyoloji, Tıbbı Görüntüleme Teknikleri Önlisans bölümlerinin birinden mezun olmak.
* 2018 KPSS/P93 puan türünden 70 ve üzeri
puan almış olmak.
Özel Bütçe
9Sağlık Teknikeri1* Üniversitelerin Patoloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programından mezun olmak.
* Kamu veya özel hastanelerin Patoloji Laboratuvarında en az 1 yıllık tecrübeye sahip olduğunu belgelendirmek.
* 2018 KPSS/P93 puan türünden 70 ve üzeri
puan almış olmak.
Özel Bütçe
10Sağlık Teknikeri1* Üniversitelerin Patoloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programından mezun olmak.
* Kamu veya özel hastanelerin Patoloji Laboratuvarında en az 1 yıllık tecrübeye sahip olduğunu belgelendirmek.
* HPV PCR Cihazı kullanıcı eğitimi katılım belgesine sahip olmak.
* 2018 KPSS/P93 puan türünden 70 ve üzeri
puan almış olmak.
Özel Bütçe
11Sağlık Teknikeri2* Üniversitelerin Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programından mezun olmak.
* Kamu veya özel hastanelerin Biyokimya Laboratuvarında en az 1 yıllık tecrübeye sahip olduğunu belgelendirmek.
* 2018 KPSS/P93 puan türünden 70 ve üzeri
puan almış olmak.
Özel Bütçe
12Sağlık Teknikeri2* Üniversitelerin Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programından mezun olmak.
* Kamu veya özel hastanelerin Mikrobiyoloji Laboratuvarında en az 1 yıllık tecrübeye sahip olduğunu belgelendirmek.
* 2018 KPSS/P93 puan türünden 70 ve üzeri
puan almış olmak.
Özel Bütçe
13Sağlık Teknikeri2* Üniversitelerin Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programından mezun olmak.
* Kamu veya Özel Hastanelerin Kan Bankası Laboratuvarında en az 1 yıllık tecrübeye sahip olduğunu belgelendirmek.
* 2018 KPSS/P93 puan türünden 70 ve üzeri
puan almış olmak.
Özel Bütçe
14Sağlık Teknikeri3* Üniversitelerin Elektronörofizyoloji önlisans programından mezun olmak.
* Kamu veya özel hastanelerin EEG, EMG veya uyku Laboratuvarında en az 1 yıllık tecrübeye sahip olduğunu belgelendirmek.
* 2018 KPSS/P93 puan türünden 70 ve üzeri
puan almış olmak.
Özel Bütçe
15Diğer Sağlık Personeli1* Üniversitelerin Biyoloji lisans programından mezun olmak.
* Kamu veya özel hastanelerin Biyokimya Laboratuvarında en az 3 yıllık tecrübeye sahip olduğunu belgelendirmek.
* 2018 KPSS/P3 puan türünden 80 ve üzeri puan
almış olmak.
Özel Bütçe

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
Genel Şartlar:
– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları
taşımak.
Özel Şartlar:
1 – Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
2 – 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.
3 – Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
4 – Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
5 – Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler.” hükmüne uygun olması.
6 – Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuruda
bulunduğu pozisyonun pozisyon kodunu belirteceklerdir. Birden fazla pozisyona başvuran
adayların başvuruları ile pozisyon kodu belirtilmemiş başvuruları değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Adaylar başvurularını ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün
içinde (mesai saati bitimine kadar) Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı
Çağış Yerleşkesi BALIKESİR adresine posta yolu ile yapacaklardır (Ülkemizde ve tüm dünyada
etkili olan COVID-19 salgını nedeniyle Cumhurbaşkanlığınca alınmış olan tedbirler kapsamında).
Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan yada eksik belge ile
yapılan başvurular ile faks veya internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1 – Fotoğraflı başvuru formu. (Buradan ulaşabilirsiniz.)
2 – Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3 – Diploma fotokopisi (e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
4 – 2018 yılı KPSS sonuç belgesi.
5 – Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katılım belgesi/
sertifika.
6 – SGK prim günlerini gösterir belge.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2018 KPSS (B) grubu puan
sıralaması esas alınarak, sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için
gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş
günü içerisinde Üniversitemizin http://www.balikesir.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Adayların
puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum
tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.
Her pozisyonun dört katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru
olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine, ilan edilen yedek
kazananlar sırası ile çağırılacaktır.
Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri
feshedilecektir.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İLETİŞİM : 0 266 612 14 00 Dahili: 101422 – 101454 – 101455 – 101418
Mail Adresi : idariper@balikesir.edu.tr