arama

Çukurova Üniversitesi 295 Sözleşmeli Personel Alacak

Çukurova Üniversitesi 295 Sözleşmeli Personel Alacak
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • SeLo
  • Beğen
    Loading...

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

657/4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde(Üniversite
Hastanesinde), 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam
edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2.
maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2018 yılı KPSS (B) grubu puan
sıralamaları esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı ünvanlı pozisyon
hariç) sözleşmeli personel alınacaktır.

POZİSYON SIRA NOUNVANIKADRO
SAYISI
ARANAN NİTELİKLER
HE1HEMŞİRE175İlgili Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik lisans programından mezun
olmak, 2018 KPSS P3 puan türünden en az 60 ve üzeri puan almış olmak
Bİ2BİYOLOG4İlgili Fakülte veya Yüksekokulların Biyoloji lisans programından mezun olmak.
Dİ3DİYETİSYEN3İlgili Fakülte veya Yüksekokulların Beslenme ve Diyetetik lisans programından
mezun olmak,
EC4ECZACI**3Eczacılık Fakültesi lisans programından mezun olmak.
Fİ5FİZYOTERAPİST3İlgili Fakülte veya Yüksekokulların Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarının birinden
mezun olmak,
LA6LABORANT5Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuar Teknikleri veya Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans
programlarının birinden mezun olmak.
ST7SAĞLIK TEKNİKERİ10Paramedik veya İlk ve Acil Yardım ön lisans programının birinden mezun olmak.
ST8SAĞLIK TEKNİKERİ5Eczane teknikerliği veya eczane hizmetleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
ST9SAĞLIK TEKNİKERİ2Ameliyathane teknikerliği, cerrahi teknikerliği veya ameliyathane hizmetleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
ST10SAĞLIK TEKNİKERİ2Elektronörofizyoloji ön lisans programından mezun olmak.
ST11SAĞLIK TEKNİKERİ3Diyaliz ön lisans programından mezun olmak.
ST12SAĞLIK TEKNİKERİ6Anestezi veya Anestezi Teknikerliği ön lisans programından mezun olmak.
ST13SAĞLIK TEKNİKERİ2Sağlık laboratuvarı, tıbbi laboratuvar veya tibbi laboratuvar teknikleri ön lisans
programlarının birinden mezun olmak.
RT14RÖNTGEN TEKNİSYENİ50Tıbbi görüntüleme teknikleri veya radyoloji ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
PS15PSİKOLOG2Fakültelerin Psikoloji lisans programından mezun olmak.
DS16DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
(Perfüzyonist)
1İlgili Fakülte veya Yüksekokulların perfüzyon lisans programından mezun olmak.
DS17DİĞER SAĞLIK
PERSONELİ (Sağlık Teknisyeni)
4Ortaöğretim Kurumlarının Acil Tıp Alanı ve Dalları veya Acil Sağlık Hizmetleri
Alanı - Acil Tıp Teknisyenliği Dalından
mezun olmak.
DS18DİĞER SAĞLIK
PERSONELİ (Sağlık Teknisyeni)
3Ortaöğretim Kurumlarının Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Alanı - Tıbbi sekreterlik Dalından
mezun olmak.
DS19DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
(Sağlık Teknisyeni )
3Ortaöğretim Kurumlarının Anestezi ve Reanimasyon Alanı - Anestezi Teknisyenliği Dalından mezun olmak.
DS20DİĞER SAĞLIK
PERSONELİ (Sağlık Teknisyeni)
2Ortaöğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Alanı - Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği Dalından mezun olmak.
DS21DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
(Sağlık Teknisyeni )
3Ortaöğretim Kurumlarının Radyoloji Alanı - Radyoloji Teknisyenliği Dalından mezun
olmak.
DS22DİĞER SAĞLIK
PERSONELİ (Sağlık Teknikeri)
4Ağız Diş Sağlığı veya Ağız ve Diş Sağlığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

1. GENEL ŞARTLAR
* Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun
48.maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
* Erkek Adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
* Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu
şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu
Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden
itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler”
hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.
* Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
* Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,
* Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
* Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.
* Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
* Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem
yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir
ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
* 2018 yılı KPSS (B) grubu KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94) sınav sonuç belgesine
sahip olmak.
** ECZACI pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının Pozisyon sayısından
fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.

2. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
* On-line Başvuru Formu (Doldurulacak ve Sistemden Gönderilecektir)
* Nüfus kayıt örneği (E-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge)
* Mezuniyet belgesinin (E-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge)
* 2018 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi (ösym.gov.tr’den alınmış barkodlu / kare
kodlu belge)

3. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
* Adayların www.cu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları
sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.
* Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek, birden fazla pozisyona
başvuru yapılamayacak olup, yapılması halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır.
* Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile
alınacak olup tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması
durumunda başvuru işlemi geçersiz sayılacaktır.
* Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak
olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda
başvuru işlemi geçersiz sayılacaktır.
* Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Personel Daire Başkanlığı personelleri tarafından
başvuru evrakları on-line olarak kontrol edilecek ve ilanda yer alan şartları taşımaması halinde
başvurusu geçersiz sayılacaktır.
* Başvuru işlemleri 19.06.2020 – 03.07.2020 tarihleri arasında yapılabilecektir
* Adayların şahsen veya posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
* Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik olanlar ve
nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
* Başvurular incelendikten sonra, adayların isimleri KPSS puan sıralaması esas alınmak
suretiyle (Eczacı Pozisyonu hariç) başarılı adayların isim listesi www.cu.edu.tr adresinden ilan
edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit
olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. KPSS puan sırasına konulmak
kaydı ile boş bulunan pozisyonlara 5 (beş) katı kadar yedek, asil kazananlar atanmak üzere
başvuru yapmadığı takdirde, ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağırılacaktır.
* Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayla hizmet
sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1
(bir) ay içerisinde fesih edilecektir.
* Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren en geç 5 (beş) iş
günü içerisinde istenilen belgeler ile Çukurova Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, İşçi
Bürosuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim
etmeyen ve müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.
* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
* Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.

Bilgi İçin: Personel Daire Başkanlığı : 0322 338 60 84 – 2336 – 2688

5. ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER
* Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek
belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz
www.cu.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir