arama

Düzce Üniversitesi Sözleşmeli 47 Sağlık Personeli Alacak

 • paylaş
 • paylaş
 • paylaş
 • paylaş
 • paylaş
 • SeLo
 • Beğen
  Loading...

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 47 (kırk yedi) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru Tarihleri : 15 Mayıs 2020 – 29 Mayıs 2020

UNVAN
KODU
UNVANIADEDİARANILAN NİTELİKLER
200501Hemşire (Özel Bütçe)25Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik/Sağlık Memurluğu bölümü 4 yıllık lisans programından mezun olmak
200502Hemşire (Özel Bütçe)1Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun olmak. Belgelendirmek şartıyla ameliyathane deneyimi olmak, Üniversite Hastanelerinin ilgili bölümlerinden Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon, Kan Bankacılığı ve Transfüzyon uygulamaları ve Non-invaziv Mekanik
Ventilasyon kullanımı eğitimi almış olmak.
200503Hemşire (Özel Bütçe)1Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun olmak. Belgelendirmek şartıyla En az 5 yıl Yenidoğan Yoğun Bakım ve Çocuk servisi deneyimi olmak. Acil obstetrik bakım, Gebe bilgilendirme, Anne sütü emzirme ve
Neonatal Resüsitasyon eğitimi almış ve belgelendirmek.
200504Hemşire (Özel Bütçe)1Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak. Belgelendirmek şartıyla En az 1 yıl Yenidoğan Yoğun Bakım ve Çocuk servisi deneyimi olmak. Neonatal Resüsitasyon eğitimi
almış ve belgelendirmek.
200505Hemşire (Özel Bütçe)1Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun olmak. Belgelendirmek şartıyla En az 2 yıl Yenidoğan Yoğun Bakım deneyimi olmak. Üniversite Hastanelerinin ilgili bölümlerinden Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon, Kan Bankacılığı ve Transfüzyon uygulamaları ve Non-invaziv
Mekanik Ventilasyon kullanımı eğitimi almış olmak.
200506Hemşire (Özel Bütçe)1Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun olmak. Belgelendirmek şartıyla en az 3 yıl ameliyathane, en az 3 yıl erişkin yoğun bakım deneyimi olmak.
200507Hemşire (Özel Bütçe)1Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun olmak. Sağlık Bakanlığı Hemodiyaliz hemşireliği sertifikasına sahip olmak ve en az 5 yıl deneyimli olmak.
200508Ebe (Özel Bütçe)3Yükseköğretim kurumlarının Ebelik bölümü 4 yıllık lisans programından mezun olmak
200509Eczacı (Özel Bütçe)1Yükseköğretim kurumlarının Eczacılık Fakültesi 4 yıllık lisans programından mezun olmak.
200510Fizyoterapist (Özel Bütçe)1Yükseköğretim kurumlarının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 4 yıllık lisans programından mezun olmak. Ortopedi hastaları rehabilitasyonu konusunda deneyime sahip olmak
ve belgelendirmek
200511Sağlık Teknikeri
(Özel Bütçe)
2Yükseköğretim Kurumlarının Perfüzyon Teknikerliği
Önlisans Programı/Bölümü mezunu olmak
200512Sağlık Teknikeri
(Özel Bütçe)
2Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Nörofizyoloji
Bölümü mezunu olmak.
200513Sağlık Teknikeri (Özel Bütçe)1Üniversitelerin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulun Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak. Belgelendirmek şartıyla En az 1 yıl Üniversite hastanesi deneyimi olmak. Obezite, gebelik ve pediatrik hastalarda
anestezi uygulama eğitimi olmak ve belgelendirmek.
200514Sağlık Teknikeri
(Özel Bütçe)
1Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz Teknikerliği
önlisans programından mezun olmak.
200515Sağlık Teknikeri (Özel Bütçe)1Üniversitelerin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulun Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak. Belgelendirmek şartıyla En az 3 yıl Üniversite Hastanesinde
çalışmış olmak.
200516Diğer Sağlık Personeli (Özel Bütçe)1Üniversitelerin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan mezun olmak. Solunum Fonksiyon Laboratuvarı Sertifikasına veya deneyimine sahip olmak ve
belgelendirmek.
200517Diğer Sağlık Personeli (Özel Bütçe)1Sağlık Meslek Lisesi Anestezi bölümü mezunu olmak. Belgelendirmek şartıyla Endoskopi biriminde en az 10 yıl Anestezi Teknisyeni olarak çalışmış olmak. Endoskopi ve
Endoskopi teknik servis kullanıcı eğitimi almış olmak.
200518Diğer Sağlık Personeli
(Özel Bütçe)
1Eczane Teknikerliği / Eczane Hizmetleri Bölümü 2 (iki) yıllık Önlisans programından mezun olmak
200519Diğer Sağlık Personeli (Özel Bütçe)1Üniversitelerin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulun Ameliyathane Teknikerliği önlisans programından mezun olmak. Belgelendirmek şartıyla En az 1 yıl ameliyathane
teknikerliği deneyimi olmak.

 • Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48.
  maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.
  Genel Şartlar,
  1- Türk vatandaşı olmak,
  2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak
  3- Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişikleri bulunmamak, muvazzaf
  askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  4- 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı
  yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  İstenen Belgeler;
  1- 1 adet dilekçe ( www.personel.duzce.edu.tr adresinde mevcut.)
  2- 2 adet fotoğraf
  3- Özgeçmiş (CV)
  4- Diploma (noter tasdikli veya aslı görüldükten sonra Personel Daire Başkanlığımızca
  onaylanmış sureti)
  5- 2018 KPSS Lise, Ön Lisans ve Lisans sonuç belgesi
  6- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  7- Askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair belge (erkek adaylar için)
  8- Başvurulacak pozisyonda aranan nitelikler ile ilgili belgeler (mezuniyet sonrası alınan
  deneyim belgeleri geçerli sayılacaktır.)
  BAŞVURULAR, DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR
  Başvuracak adayların; ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai
  saati bitimine kadar), Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına istenilen belgeler ile birlikte
  şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Postadan kaynaklı gecikmelerden
  dolayı belirtilen tarihler arasında Üniversitemize ulaşmayan belgeler işleme alınmayacaktır. Bu
  gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Posta yolu ile başvuran adaylar, hak kazandıkları
  takdirde gönderdikleri belgelerin asıllarını ibraz etmek zorundadır. Aksi halde haklarını
  kaybedeceklerdir. Her aday en fazla 1 (bir) kadro için başvuruda bulunabilir. Eksik evrak/belge
  ile başvurular kabul edilmeyecektir. Noter vekaleti ile de başvuru yapılabilir.
  KPSS puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri
  https://personel.duzce.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir. Puan eşitliği durumunda mezuniyet notu
  yüksek olan aday sıralamada hak kazanacaktır. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde
  veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme
  yapılacaktır.
  Yerleştirilmeye hak kazanan adayların sonuçların https://personel.duzce.edu.tr/ adresinde
  ilan edildiği günden itibaren 7 (yedi) gün içinde dilekçe ile göreve başlayıp başlamayacaklarını
  Personel Daire Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir. Dilekçeleri süresi içerisinde teslim
  etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.
 • Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.