arama

Ege Üniversitesi 309 Sözleşmeli Personel Alacak

ege üniversitesi
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • SeLo
  • Beğen
    Loading...

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesine göre, aşağıda detayları yer alan unvanlarda
Sözleşmeli Personel alınacaktır.

UnvanıİlanNoBütçeAdetAranan Nitelikler
HemşireH01Özel
Bütçe
170Fakültelerin veya 4 yıllık Yüksek Okulların Hemşirelik bölümlerinden mezun
olmak.
HemşireH02Özel Bütçe50Fakültelerin veya 4 yıllık Yüksek Okulların Hemşirelik bölümlerinden mezun olmak.
( En az 1 yıl süreyle Yoğun Bakım deneyimi olmak veya Sağlık Bakanlığı
onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak )
Sağlık
Teknikeri
S01Özel
Bütçe
3Meslek Yüksekokullarının Ameliyathane Teknikerliği bölümü mezun olmak.
( En az 3 yıl mesleki deneyimi olmak )
Sağlık
Teknikeri
S02Özel
Bütçe
21Meslek Yüksekokullarının İlk ve Acil Yardım veya Acil Tıp Teknikerliği bölümü
mezun olmak
Sağlık TeknikeriS03Özel Bütçe3Meslek Yüksekokullarının Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği bölümü mezun olmak
( Bu kadroya atananlar Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilecektir.)
Sağlık
Teknikeri
S04Özel
Bütçe
2Meslek Yüksekokullarının Elektronörofizyoloji bölümü mezun olmak
Sağlık
Teknikeri
S05Özel
Bütçe
5Meslek Yüksekokullarının Anestezi Teknikerliği bölümü mezun olmak
( En az 1 yıl mesleki deneyimi olmak )
Sağlık
Teknikeri
S06Özel
Bütçe
4Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Laboratuvar bölümü mezun olmak
( En az 1 yıl mesleki deneyimi olmak )
Sağlık
Teknikeri
S07Özel
Bütçe
1Meslek Yüksekokullarının Anestezi bölümü mezun olmak
( Organ Nakli Anestezisi konusunda En az 3 yıl mesleki deneyimi olmak )
Sağlık TeknikeriS08Özel Bütçe1Meslek Yüksekokullarının Anestezi bölümü mezun olmak
(Robotik Cerrahi Anestezi konusunda eğitimi yada en az 1 yıl deneyimi olmak )
Diğer Sağlık PersoneliD01Özel Bütçe5Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü mezun olmak.
( En az 1 yıl mesleki deneyimi olmak )
Diğer Sağlık PersoneliD02Özel Bütçe2Fakülte ve Yüksek Okulların Perfüzyon Bölümü mezunu olmak. Ya da 4 yıllık Mezun olmak kaydıyla Sağlık Bakanlığı Onaylı Perfüzyonist Yetki belgesi
veya Perfüzyon bölümü Yüksek Lisansa sahip olmak.
Diğer Sağlık
Personeli
D03Özel
Bütçe
3Fakültelerin Psikoloji bölümü mezun olmak
( En az 1 yıl mesleki deneyimi olmak )
Röntgen
Teknisyeni
R01Özel
Bütçe
15Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği bölümü mezun
olmak.
DiyetisyenB01Özel
Bütçe
5Fakülte ve Yüksek Okulların Beslenme ve Diyetetik bölümü mezun olmak
FizyoterapistF01Özel
Bütçe
5Fakültelerin Fizyoterapi bölümü mezun olmak
BiyologB02Özel
Bütçe
10Fakültelerin Biyoloji bölümü mezun olmak.
( En az 1 yıl Sağlık alanında mesleki deneyimi olmak )
EczacıE01Özel Bütçe5Eczacılık Fakültesi Mezunu Olmak.
( 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 2.3. ve 4. Maddelerinde belirtilen şartları taşımak )

*Müracaatlar, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai
bitimine kadar) Üniversitemiz “https://www.ege.edu.tr” web sayfasından online başvuru şeklinde
yapılacaktır. Şahsen ve ya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
*Adaylar “https://www.ege.edu.tr” adresinde yer alan duyurular kısmında bulunan online
başvuru sayfasına giriş yaparak “ İş Başvuru Formunu” yer alan bilgiler ile talep edilen diğer
belgeleri (öğrenim belgesi, KPSS sonuç belgesi ve istenen unvanlar için çalışma belgesi ve
sertifikaları ilgili alanlara yükleyip kaydederek başvurularını tamamlamış olacaklardır.
*Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden
fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır

A) Genel Şartlar:
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları
taşımak.
3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
4) Lisans mezunları için 2018 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSS(P3) puanı, Ön
Lisans Mezunları içinse KPSS(P93 ) esas alınacaktır.
5) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
6) Eczacı kadrosu için KPSS puanı aranmayacaktır.

B) İstenilen Belgeler :
1- Başvuru Formu ( Resmi Sitemizden doldurulacaktır )
2- Diploma Fotokopisi ve Mezun Belgesi ( E-Devletten alınacaktır. )
3- Fotoğraf ( Vesikalık )
4- KPSS Sonuç Belgesi ( 2018 yılına ait )
5- Kimlik Fotokopisi
6- Erkeklerde askerlik durumunu gösteren belge ( E-Devletten alınabilir )
7- Hizmet Belgesi / Sertifika (Sadece Aranan nitelikler kısmında belirtilen kadrolar için)
8- Özgeçmiş ( Sadece Eczacılar için talep edilecektir. )

C ) Diğer Bilgiler:

1) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir nedenle Kurumca sözleşmeleri
feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar
Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç olmak üzere sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin,
fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle, Sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmezler.

2) Adaylardan ilanın yayın tarihi itibariyle 15 gün süreyle Kurumumuza ait
http://www.ege.edu.tr web adresinden başvuru kabul edilecektir. Başvuru formunu hatalı
dolduran ya da Eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3) Başvuru sonuçları asil liste ve 3 katı yedek olmak üzere son başvuru tarihinden
itibaren 5 iş günü içinde http://www.ege.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

4) Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri belge ve bilgilerde tereddüt olması
durumunda ilgili kurumlardan teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların
müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.

5) Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; istihdam
edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi
olacaklardır.

6) Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri
vb. bilgilerin tamamı, http://www.ege.edu.tr web adresinden duyurulacaktır. Adaylara ayrıca
yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

7) Atanmaya hak kazanan personellerden, görevinin niteliklerini uygun yürütülmesi
açısından Sağlık durumlarına ilişkin olarak yazılı beyanları ve sağlık raporu talep edilecektir.

8) Adaylar sadece bir pozisyon için başvuru yapabilirler.

9) Eczacı kadrosu için KPSS Puanı aranmamakla birlikte başvuruda bulunan aday
sayısının kadro sayısından fazla olması halinde alınacak Eczacı sözlü sınav yoluyla belirlenecek
olup, detayları ayrıca duyurulacaktır.

10) Adaylar Kurumumuz ilanına başvuru bulunarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanununa kapsamında; Kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasına
muvafakat etmiş sayılırlar.