arama

İnönü Üniversitesi 342 Sözleşmeli Personel Alacak

İnönü Üniversitesi 342 Sözleşmeli Personel Alacak
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • SeLo
  • Beğen
    Loading...

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine tabi 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel istihdam edilecektir. İlanda
belirtilen şartları sağlayan adaylar 2018 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla
yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın alınacaktır. Sıralamaya girenlerin 1(bir) katı kadar yedek
kadro belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları
taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

UNVANISAYISIARANAN NİTELİKLERPUAN TÜRÜ
HEMŞİRE300- Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans
programlarının birinden mezun olmak.
2018 yılı KPSSP3
PSİKOLOG2- Yükseköğretim kurumlarının Psikoloji lisans programından mezun olmak.2018 yılı KPSSP3
DİYETİSYEN1-Yükseköğretim kurumlarının Beslenme ve Diyetetik lisans
programından mezun olmak.
2018 yılı
KPSSP3
FİZYOTERAPİST2- Yükseköğretim kurumlarının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon,
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.
2018 yılı KPSSP3
SAĞLIK
TEKNİKERİ
2- Yükseköğretim kurumlarının Eczane Teknikerliği, Eczane
Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
2018 yılı
KPSSP93
SAĞLIK TEKNİKERİ15-Yükseköğretim kurumlarının Radyoloji veya Tıbbi
Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
2018 yılı KPSSP93
SAĞLIK
TEKNİKERİ
15-Yükseköğretim kurumlarının Anestezi veya Anestezi
Teknikerliğiönlisans programından mezun olmak.
2018 yılı
KPSSP93
SAĞLIK TEKNİKERİ5- Yükseköğretim kurumlarının Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon, Hidroterapi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
2018 yılı KPSSP93

ADAYLARDA ARANAN DİĞER KOŞULLAR

1. 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
4. 657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli
personel pozisyonuna ilişkin yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel
olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü
hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)
5. Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre
kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya
sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek
taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli
personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit
edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

BAŞVURU ZAMANI
İlan Tarihi : 28/05/2020
Başvuru Bitiş Tarihi : 12/06/2020

BAŞVURU ŞEKLİ
Başvurular https://personelilan.inonu.edu.tr adresinden online yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Yerleştirme sonuçları 23.06.2020 tarihinde https://personelilan.inonu.edu.tr adresinde
açıklanacaktır. Sonuçların açıklanması tebligat mahiyetinde olacaktır.