arama

İstanbul Üniversitesi 542 Sözleşmeli Personel Alacak

İstanbul Üniversitesi 542 Sözleşmeli Personel Alacak
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • SeLo
  • Beğen
    Loading...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde giderleri Özel Bütçeden ve
Döner Sermaye gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü
maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978
tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Esaslar’da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) grubu puan sırası esas
alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANIKİŞİ SAYISIBÜTÇESİUNVAN KODUBAŞVURU ŞARTLARI
HEMŞİRE243Özel BütçeH1Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak. 2018 KPSS P3 Puan Türünden 50 ve Üzeri Puan Almış Olmak.
HEMŞİRE12Döner
Sermaye
HEMŞİRE200Özel BütçeH2Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden
Mezun Olmak.2018 KPSS P94 Puan Türünden 50 ve Üzeri Puan Almış Olmak.
BİYOLOG10Özel BütçeB1Biyoloji lisans programından mezun olmak. 2018 KPSS P3 Puan Türünden 70 ve Üzeri Puan Almış Olmak.
DİYETİSYEN4Özel BütçeD1Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.
FİZYOTERAPİST5Özel BütçeF1Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.
LABORANT10Özel BütçeL1Laboratuvar, Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar önlisans programlarının birinden mezun olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ
(Anestezi)
4Özel BütçeST1Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak
SAĞLIK TEKNİKERİ
(Elektronörofizyoloji)
4Özel BütçeST2Elektronörofizyoloji önlisansprogramından mezun olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ
(Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik)
3Özel BütçeST3Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ
(Ameliyathane Hizmetleri)
2Özel BütçeST4Ameliyathane Teknikerliği veya Cerrahi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak
SAĞLIK TEKNİKERİ
(Patoloji Teknikeri)
2Özel BütçeST5Pataloji Laboratuvar önlisans programından mezun olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ
(Eczane Teknikleri)
5Özel BütçeST6Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ
(Biyomedikal Cihaz Teknikeri)
3Özel BütçeST7Biyomedikal Cihaz Teknolojisi önlisans programından
mezun olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ
(İş ve Uğraşı Terapisti)
2Özel BütçeST8İş ve Uğraşı Terapisi önlisans programından mezun
olmak.
RÖNTGEN TEKNİSYENİ5Özel BütçeRT1Radyoloji önlisans programından mezun olmak.
PSİKOLOG2Özel BütçeP1Psikoloji lisans programından mezun olmak.
PSİKOLOG1Özel BütçeP2Psikoloji lisans programı mezunu ve Nöropsikoloji alanında en az 1 (bir) yıl deneyimli olduğunu belgelendirmek
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
(Odyolog)
2Özel BütçeDS1Odyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine odyoloji yüksek lisansı veya doktorası yapmış
olmak.
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
(Dil ve Konuşma Terapisti)
2Özel BütçeDS2Dil ve Konuşma Terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında
yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
(Perfüzyonist)
2Özel BütçeDS3Perfüzyon alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapmış
olmak.
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
(Sağlık Memuru)
6Özel BütçeDS4Sağlık Memurluğu Bölümü Lisans Mezunu Olmak.2018 KPSS P3 Puan Türünden 50 ve Üzeri Puan Almış
Olmak.
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
(Sağlık Teknisyeni -Radyoloji)
4Özel BütçeDS5Sağlık Meslek Liselerinin Radyoloji Bölümünden mezun
olmak.
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
(Sağlık Teknisyeni-Laboratuvar)
4Özel BütçeDS6Sağlık Meslek Liselerinin Laboratuvar Hizmetleri veya
Tıbbi Laboratuvar Bölümlerinden birinden mezun olmak.
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
(Sağlık Teknisyeni-Anestezi)
3Özel BütçeDS7Sağlık Meslek Liselerinin Anestezi veya Anestezi ve Reaminasyon Bölümünden mezun olmak.
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
(Sağlık Teknisyeni-Tıbbi Sekreterlik)
2Özel BütçeDS8Sağlık Meslek Liselerinin Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Bölümünden mezun olmak.

ARANILAN ŞARTLAR
1- Yeni Tip Korona Virüs (COVİD-19) Pandemi süreci nedeniyle İstanbul ili sınırları
içinde ikamet eden kişiler başvuru yapabileceklerdir.
2- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.
maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
4- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin
yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.
5- Başvuracak adayların 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmaları
gerekmekte olup Lisans için 2018 KPSS-P3; Önlisans için 2018 KPSS- P93 ve Lise için 2018
KPSS- P94 puan türü esas alınacaktır.
6- 5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli
personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih
tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

BAŞVURU ŞEKLİ:
Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai
saati bitimine kadar) https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru adresinden online olarak yapılacaktır.
Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM
Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan
adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.
Posta ile ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya
nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Başvurular Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 10 iş günü
içinde www.istanbul.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Kontenjan sayısı kadar yedek
belirlenecektir. Asil kazananlar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek
kazananlar sırasıyla çağırılacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli
evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbul.edu.tr adresinden takip edilmesi
gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
* Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi
bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi
fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.
* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 148 Sözleşmeli Personel Alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi 82 Sözleşmeli Personel Alacak