arama

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 25 Sözleşmeli Personel Alacak

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 25 Sözleşmeli Personel Alacak
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • SeLo
  • Beğen
    Loading...

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Rektörlüğünden:
4/ B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden Diş Hekimliği Fakültesi ve
Kardiyoloji Enstitüsünde, giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam
edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 nci maddenin (B) fıkrasına göre 2018 KPSS
(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel
alınacaktır.

UNVANIKİŞİ SAYISIBÜTÇESİBAŞVURU ŞARTLARIKODU
HEMŞİRE6Özel BütçeSağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak. 2018 KPSS P94
Puan Türünden 60 ve Üzeri Puan Almış Olmak.
H1
HEMŞİRE11Özel BütçeHemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak. 2018 KPSS P3 puan türünden 60 ve üzeri
almak.
H2
SAĞLIK TEKNİKERİ
(Tıbbi Laboratuvar ve Patoloji)
2Özel BütçeSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Laboratuvar ve Pataloji Teknikleri Bölümünden Mezun Olmak 2018 KPSS P93
Puan Türünden 60 ve Üzeri Puan Almış Olmak.
S.T.1
SAĞLIK TEKNİKERİ
(Anestezi)
2Özel BütçeSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Anestezi Bölümünden Mezun Olmak 2018 KPSS P93 Puan Türünden 60 ve Üzeri Puan
Almış Olmak.
S.T.2
SAĞLIK TEKNİKERİ
(Radyoloji ve Görüntüleme)
3Özel BütçeSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri veya Radyoloji Teknikerliği Bölümünden Mezun Olmak 2018 KPSS P93 Puan Türünden 60 ve Üzeri Puan
Almış Olmak.
S.T.3
SAĞLIK TEKNİKERİ
(Ağız ve Diş Sağlığı)
1Özel BütçeSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Ağız ve Diş Sağlığı Bölümünden Mezun Olmak 2018 KPSS P93 Puan Türünden 60 ve Üzeri
Puan Almış Olmak.
ST.4

ARANILAN ŞARTLAR
1 – Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.
maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
2 – Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
3 – Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin
yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek, vardiyalı
çalışmasına engel durumu bulunmamak.
4 – Başvuracak adaylar 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmalıdır.
Ortaöğretim Mezunları için 2018 KPSS-P94, Önlisans Mezunları için 2018 KPSS-P93, Lisans
Mezunları için 2018 KPSS-P3 puan türü esas alınacaktır.
5 – 5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli
personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih
tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

BAŞVURU ŞEKLİ:
Adayların, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine
kadar) www.istanbulc.edu.tr ve https://personel.istanbulc.edu.tr/adresindeki Başvuru Formunu
eksiksiz doldurarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen
müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli
Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe
aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel
Hükümlere göre işlem yapılacaktır. Sadece bir pozisyon için aranılan nitelik kodu belirtilerek
başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz
sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya
nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:
– Fotoğraflı Başvuru formu
– Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
– Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi
– KPSS sınav sonuç belgesi

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Başvurular Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 7 iş günü
içinde www.istanbulc.edu.tr ile https://personel.istanbulc.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır.
Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri
ile ilgili bilgilerin www.istanbulc.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. İlgililere yazılı
ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

* Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi
bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi
fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.
* Atanmaya hak kazandığı halde belirtilen evrak teslim süresinde istenilen evrakları
teslim etmeyen adaylar haklarından feragat etmiş sayılır ve yerine en yüksek puanlıdan
başlanmak üzere yedek adaylardan atama yapılır.
* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir