arama

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 137 Sözleşmeli Personel Alacak

  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • SeLo
  • Beğen
    Loading...

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle (Eczacı pozisyonu hariç) aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 137 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

NİTELİK KODUUNVANIADETARANILAN NİTELİKLER
1Hemşire40 (kırk)* Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik lisans bölümlerinden mezun olmak.
2Hemşire10 (on)* Meslek Yüksekokullarının Hemşirelik önlisans programlarından mezun olmak.
3Hemşire10 (on)*
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
4Hemşire1 (bir)* Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Merkezi Ameliyathanesinde en az 3 (üç) yıl deneyime,
* Laparaskopik Ameliyatlarda en az 3 (üç) yıl deneyime,
* Midas-Rex Legned EHS Motor Sistemlerinin kullanımı belgesine,
* Sterilizasyon, Bakım ve Temizlik ile ilgili teorik ve uygulamalı eğitim kursuna katılım belgesine,
* İlk Yardımcı belgesine,
* Etilen Oksit Gaz Sterilizasyon sistemleri ile ilgili eğitim belgesine,
* Yoğun bakım ventilatörü kullanım belgesine,
* Sterilizasyon ve kullanıcı test/kalibrasyonu eğitimi belgesine, sahip olmak.
5Hemşire1 (bir)* Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin 2. seviye koroner yoğun bakım ünitesinde en az 1 (bir) yıl deneyime,
* 3. Seviye anestezi yoğun bakım ünitesinde en az 1 (bir) yıl deneyime,
* Temel Elektrokardiyografi (EKG) Kursu belgesine,
* Prismafkex CRRT Tedavi Programına katılım belgesine,
* Basic Life Support (BLS) Provider eğitim belgesine,
* Advanced Life Support (ALS) katılım belgesine, sahip olmak.
6Hemşire1 (bir)* Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin beyin cerrahisi servisinde en az 2 (iki) yıl deneyime,
* Tüm cerrahi branşlar ortak alanda en az 1(bir) yıl deneyime,
* Aile Sağlığı Merkezinde en az 1(bir) yıl deneyime,
* İleri kardiyak yaşam desteği kursuna katılım belgesine,
* Prismafkex CRRT Tedavi Programına katılım belgesine, sahip olmak.
7Hemşire1 (bir)* Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin 3. seviye anestezi yoğun bakım ünitesinde en az 2 (iki) yıl deneyime,
* Temel Elektrokardiyografi (EKG) Kursu belgesine,
* Acil yaşam desteği kursu katılım belgesine,
* Prismafkex CRRT Tedavi Programına katılım belgesine,
* Advanced Life Support (ALS) katılım belgesine,
* İlk yardımcı belgesine,
* İleri yaşam Desteği kursuna katılım belgesine,
* Yoğun bakım ventilatörlerinin kullanıcı eğitimine katılım belgesine, sahip olmak.
8Hemşire1 (bir)* Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Kalp Damar Cerrahisi ve Göğüs Cerrahisi Ameliyathanesinde en az 3 (üç) yıl deneyime,
* Prismafkex CRRT Tedavi Programına katılım belgesine,
* C kollu seyyar dijital röntgen cihazı kullanıcı eğitim belgesine,
* Kan gazı sistemi kullanıcı eğitimi belgesine,
* Ventilatör ve monitör cihazı kullanıcı eğitim belgesine,
* Acil yaşam desteği kursu katılım belgesine,
* Minimal İnvazv Kalp Damar Cerrahisi cerrahi aletler ile ilgili kullanıcı eğitim belgesine,
* Defibrilatör cihazı eğitim programı katılım belgesine,
sahip olmak.
9Hemşire1 (bir)* Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Kalp Damar Yoğun Bakım ünitesinde en az 1 (bir) yıl ve ortopedi ve travmatolji servisinde en az 2 yıl deneyime,
* Temel Elektrokardiyografi (EKG) Kursu belgesine,
* Etilen oksit gaz sterilizasyon sistemleri eğitimi belgesine,
* Ostomi Bakım ve Vak Yardımlı Yara tedavisi eğitimi belgesine,
* Yoğun Bakım Ventilatörü kullanım ve sterilizasyonu eğitimi belgesine,
* Prismafkex CRRT Tedavi Programına katılım belgesine, sahip olmak.
10Hemşire1 (bir)* Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin 3. seviye anestezi yoğun bakım ünitesinde en az 2 (iki) yıl ve dahiliye servisinde (hematoloji-nefroloji- gastroenteroloji birimleri) en az 1(bir) yıl deneyime,
* İlk yardımcı belgesine,
* Prismafkex CRRT Tedavi Programına katılım belgesine, sahip olmak.
11Hemşire1 (bir)* Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin tüp bebek biriminde en az 3 (üç) yıl, Dahiliye servisinde (hematoloji-nefroloji-gastroenteroloji birimleri) en az 1 (bir) yıl ve 1. seviye dahiliye yoğun bakım ünitesinde en az 1(bir) yıl deneyime,
* Sağlık kuruluşlarında tüp bebek birimlerinde en az 1(bir) yıl deneyime,
* Temel Elektrokardiyografi (EKG) Kursu belgesine, sahip olmak.
12Hemşire1 (bir)* Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik lisans bölümlerinden mezun olmak.
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin pediyatri servisinde (hematoloji- onkoloji birimlerinde) en az 2 (iki) yıl deneyime,
* Çocuklarda ileri yaşam desteği kursuna katılım belgesine,
* Kemoterapi ilaç hazırlama kabini ve Radyoloji cihazları alanında kullanıcı eğitimi programı katılım belgesine,
* Diyaliz cihazları, CPAP-BPAP cihazları kullanıcı eğitim sertifikasına,
* EKG, Defibrilatör, Hastabaşı Monitörü ve Ventilatör cihazları kullanıcı eğitim programı katılım belgesine,
* EEG, EKG, Holter, SFT ve Aspirasyon cihazları kullanıcı eğitim programına katılım belgesine,
sahip olmak.
13Hemşire1 (bir)* Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin pediyatri servisinde (hematoloji- onkoloji birimlerinde) en az 3 yıl deneyime,
* Çocuklarda ileri yaşam desteği kursuna katılım belgesine,
* İlk yardımcı belgesine,
* Biyogüvenlik kabini (kemoterapi hazırlama) kullanımı, bakımı ve kalibrasyonu üzerine teknik ve pratik eğitim belgesine,
* Ventilatör cihazı kullanıcı eğitimine katılım belgesine,
sahip olmak.
14Hemşire1 (bir)* Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin 3. Seviye anestezi yoğun bakım ünitesinde en az 3 (üç) yıl deneyime,
* Prismafkex CRRT Tedavi Programına katılım belgesine,
* İleri yaşam Desteği kursuna katılım belgesine,
* Temel Elektrokardiyografi (EKG) Kursu belgesine, sahip olmak.
15Hemşire1 (bir)* Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin 3. seviye anestezi yoğun bakım ünitesinde en az 2 (iki) yıl deneyime,
* Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına,
* Basic Life Support (BLS) Provider eğitim belgesine,
* İlk yardımcı belgesine,
* Prismafkex CRRT Tedavi Programına katılım belgesine,
* Temel Elektrokardiyografi (EKG) Kursu belgesine,
* Yoğun Bakım ventilatör cihazı eğitim programı katılım belgesine,
* Hastane Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Eğitimine katılım belgesine, sahip olmak.
16Hemşire1 (bir)* Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin çocuk cerrahisi servisinde en az 1 (bir) yıl ve 3. Seviye anestezi yoğun bakım ünitesinde en az 1 (bir) yıl deneyime,
* Prismafkex CRRT Tedavi Programına katılım belgesine,
* Temel Elektrokardiyografi (EKG) Kursu belgesine, sahip olmak.
17Hemşire1 (bir)* Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak,
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Üroloji kliniğinde en az 3 (üç) yıl deneyime,
* İlk yardımcı belgesine,
* Ostomi bakımı ve vakum yardımlı yara tedavisi eğitim programına katılım belgesine,
* Ürodinami Sistem Kullanım Eğitimine katılım belgesine,
* Temel Elektrokardiyografi (EKG) Kursu belgesine,
* Basic Life Support (BLS) Provider eğitim belgesine,
* Prismafkex CRRT Tedavi Programına katılım belgesine, sahip olmak.
18Hemşire1 (bir)* Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak,
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin erişkin acil servisinde en az 1 (bir) yıl ve
3. seviye anestezi yoğun bakım ünitelerinde en az 1 (bir) yıl deneyime,
* Basic Life Support (BLS) Provider eğitim belgesine,
* İlk yardımcı belgesine,
* Acil yaşam desteği kursuna katılım belgesine,
* Temel Elektrokardiyografi (EKG) Kursu belgesine sahip olmak.
19Hemşire1 (bir)* Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak,
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Göğüs Hastalıkları ana bilim dalında en az 3 (üç) yıl deneyime, * Basic Life Support (BLS) Provider eğitim belgesine,
* Temel Elektrokardiyografi (EKG) Kursu belgesine,
* Prismafkex CRRT Tedavi Programına katılım belgesine,
* Yoğun Bakım ventilatör cihazı eğitim programına katılım belgesine, sahip olmak.
20Hemşire1 (bir)* Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak,
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Genel Cerrahi Servisinde en az 2 (iki) yıl deneyime ve stoma ve yara bakımı hemşireliği konusunda deneyime,
* Basic Life Support (BLS) Provider eğitim belgesine,
* İlk yardımcı belgesine,
* Temel Elektrokardiyografi (EKG) Kursu belgesine, sahip olmak.
21Hemşire1 (bir)* Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak,
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Dahiliye servisinde (Onkoloji- Romotoloji-Endokrin-Allerji birimlerinde) en az 3 (üç) yıl deneyime,
* Temel Elektrokardiyografi (EKG) Kursu belgesine,
* Acil yaşam desteği kursuna katılım belgesine, sahip olmak.
22Hemşire1 (bir)* Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik lisans bölümlerinden mezun olmak.
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin çocuk yoğun bakım ünitesinde en az 2 (iki) yıl deneyime,
* İleri yaşam desteği kursuna katılım belgesine,
* Ventilatör cihazı kullanıcı eğitimine katılım belgesine,
* İlk yardımcı belgesine,
* Güncel Diyaliz uygulamaları kursuna katılım belgesine, sahip olmak.
23Hemşire1 (bir)* Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak,
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Koroner Yoğun bakım ünitesinde en az 1 (bir) yıl, plastik cerrahi servisinde en az 2 (iki) yıl deneyime,
* Temel Elektrokardiyografi (EKG) Kursu belgesine,
* Prismafkex CRRT Tedavi Programına katılım belgesine,
* İlk yardımcı belgesine, sahip olmak.
24Hemşire1 (bir)* Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak,
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin 3. seviye anestezi yoğun bakım ünitesinde en az 2 (iki) yıl deneyime,
* İşyeri hemşireliği (diğer sağlık personeli) konusunda en az 2 (iki) yıl deneyime,
* Prismafkex CRRT Tedavi Programına katılım belgesine,
* Acil Yaşam Desteği kursuna katılım belgesine, sahip olmak.
25Hemşire1 (bir)* Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak,
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde en az 2 (iki) yıl deneyime,
* Neonatal Resüsitasyon Programı (NRP) uygulayıcı sertifikasına,
* Kan Gazı sistemi kullanıcı eğitimi belgesine, sahip olmak.
26Hemşire1 (bir)* Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak,
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Genel Cerrahi Servisinde en az 3 (üç ) yıl deneyime,
* Basic Life Support (BLS) Provider eğitim belgesine,
* İlk yardımcı belgesine, sahip olmak
27Hemşire1 (bir)* Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak,
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Dermatoloji kliniğinde en az 2 (iki) yıl deneyime,
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Cerrahi Yoğun Bakım ünitesinde en az 1 (bir) yıl deneyime,
sahip olmak,
28Hemşire1 (bir)* Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak,
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin acil servis biriminde en az 1 (bir) yıl deneyime,
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin üroloji sevisinde en az 1 (bir) yıl deneyime,
* Ostomi bakımı ve vakum yardımlı yara tedavisi eğitimi katılım belgesine,
sahip olmak.
29Hemşire1 (bir)* Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak,
* Hastanelerin Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde en az 3 (üç) yıl deneyime,
* Yoğun bakım hemşireliği sertifikasına,
* Defibrilatör cihaz eğitim programı katılım belgesine,
* EKG cihazı ilk müdahale ve cihazın temel işleyiş hakkında eğitim belgesine,
* Kan gazı sistemi kullanıcı eğitimine katılım belgesine,
* Hasta başı monitörü kullanıcı eğitimine katılım belgesine,
* Ventilatör cihazı kullanıcı eğitimine katılım belgesine, sahip olmak.
30Hemşire1 (bir)* Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak,
* Hastanelerin Kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesinde en az 1 (bir) yıl deneyime,
* Temel Elektrokardiyografi (EKG) Kursu belgesine,
* Kan gazı sistemi kullanıcı eğitim belgesine,
* Ventilatör, EKG ve monitör cihazı kullanıcı eğitim belgesine,
* Defibrilatör cihaz eğitim programına katılım belgesine, sahip olmak.
31Hemşire1 (bir)* Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik lisans bölümlerinden mezun olmak,
* EKG cihazı ilk müdahale ve cihazın temel işleyiş hakkında eğitim belgesine,
* Defibrilatör cihaz eğitim programına katılım belgesine,
* Kan gazı sistemi kullanıcı eğitimine katılım belgesine,
* Hasta başı monitörü kullanıcı eğitimine katılım belgesine,
* Ventilatör cihazı kullanıcı eğitimine katılım belgesine, sahip olmak.
32Hemşire1 (bir)* Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak,
* Hastanelerin Hematoloji Servisinde en az 2 (iki) yıl deneyime,
* Ventilatör eğitimi programına katılım belgesine,
* Kan gazı sistemi kullanıcı eğitimine katılım belgesine,
* Prismafkex CRRT Tedavi Programına katılım belgesine sahip olmak,
33Hemşire1 (bir)* Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak,
* Hastanelerin Kalp Damar Cerrahi yoğun bakımda en az 1 (bir) yıl deneyime,
* 1. Basamak Aile Sağlığı merkezinde en az 2 (iki) yıl deneyime,
* Ostomi bakımı ve vakum yardımlı yara tedavisi eğitim programına katılım belgesine,
* Motor sistemlerinin kullanım, sterilizasyon, bakım ve temizlik ile ilgili teorik ve uygulamalı eğitime katılım belgesine,
* Yoğun bakım ventilatörlerinin kullanıcı eğitimine katılım belgesine,
sahip olmak.
34Hemşire1 (bir)* Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik lisans bölümlerinden mezun olmak,
* 3.Basamak Üniversite hastanelerinin Çocuk Sağlığı Yoğun Bakımda en az en az 1 (bir) yıl deneyime,
* Diyalız ünitelerinde en az 10 (on) yıl deneyime,
* Yatağa bağımlı bireylerde evde bakım kursuna katılım belgesine,
* Hemodiyaliz Hemşireliği sertifikasına,
* PPC kullanıcı eğitimine katılım belgesine, sahip olmak.
35Hemşire1 (bir)* Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak,
* Hastanelerin anjiyo laboratuvarlarında (koroner, periferik, intrakardiyak işlemlerde) en az 3 (üç) yıl deneyime,
* Hastanelerin Koroner-Kalp Damar Cerrahisi yoğun bakımda en az 3 (üç) yıl deneyime,
* Hastanelerin 3. Basamak Anestezi Yoğun Bakım ünitelerinde en az 5 (beş) yıl deneyime,
* Yoğun bakım hemşireliği sertifikasına,
* Prismafkex CRRT Tedavi Programına katılım belgesine,
* Kan gazı analizatörü kullanıcı eğitimine katılım belgesine, sahip olmak.
36Hemşire1 (bir)* Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
* Erişkin yoğun bakım biriminde en az 1 (bir) yıl deneyime,
* Pediatri Hemşireliği sertifikasına,
* Hemodiyaliz Hemşireliği sertifikasına,
* Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikasına, sahip olmak.
37Ebe1 (bir)* Sağlık Bilimleri Fakültesi yada Sağlık Yüksekokullarının Ebelik lisans bölümlerinden mezun olmak.
38Ebe1 (bir)* Sağlık Bilimleri Fakültesi yada Sağlık Yüksekokullarının Ebelik lisans bölümlerinden mezun olmak,
* Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik bölümünde yüksek lisans yapmış olmak,
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Nöroloji Kliniği EMG Biriminde en az 5 (beş) yıl deneyime,
* EMG Teknisyenliği Temel Eğitim kursuna katılım belgesine,
* Temel Elektrokardiyografi (EKG) Kursu belgesine, sahip olmak,
39Eczacı3 (üç)* Fakültelerinin Eczacılık bölümü lisans mezunu olmak.
40Fizyoterapist1 (bir)* Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans bölümünden mezun olmak.
41Fizyoterapist1(bir)* Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans bölümünden mezun olmak.
* Geriatrik Rehabilitasyon eğitimi katılım belgesine,
* Fonksiyonel Biyomekanik Postural Analiz eğitimi katılım belgesine,
* Uygulamalı Fizyoterapi Rehabilitasyon eğitimi katılım belgesine,
* Radyolojik Görüntüleme eğitimi belgesine,
* Bruksizm Değerlendirme ve Tedavisi eğitimi belgesine, sahip olmak.
42Fizyoterapist1 (bir)* Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans bölümünden mezun olmak,
* Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji bölümünde yüksek lisans yapmış olmak,
* Eğitim ve Rehabilitasyon merkezlerinde en az 2 (iki) yıl deneyime,
* Manuel Drenaj ve ölçü alma teknikleri kursuna katılım belgesine,
* Knee and Hip Related İnjuries sertifikasına,
* Shoulder, Elbow, Hand and Cervical Spine Related İnjurries sertifikasına,
* Lumber, Cervical and Mobilisation and Kinesiologic-Toping Course sertifikasına,
* Kinesiologic Elastic Tape program sertikasına,
* Manual Tools Course katılım belgesine, sahip olmak
43Diyetisyen1 (bir)* Sağlık Yüksekokullarının Beslenme ve Diyetetik lisans bölümünden mezun olmak,
* Beslenme ve Diyetetik alanında yüksek lisans yapmış olmak,
* Deney Hayvanları kullanım sertifikasına sahip olmak.
44Diyetisyen1 (bir)* Sağlık Yüksekokullarının Beslenme ve Diyetetik lisans bölümünden mezun olmak,
* ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi İç Tetkikçi sertifikasına,
* ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasına,
* BRC VER-7 Gıda Güvenliği Global Standarttı sertifikasına,
* FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistem sertifikasına,
* Beslenmede Gıda Güvenliği katılım belgesine, sahip olmak.
45Psikolog1 (bir)* Fakültelerin Psikoloji bölümü lisans mezunu olmak.
46Psikolog1 (bir)* Fakültelerin Psikoloji bölümü lisans mezunu olmak.
* Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak.
* Bilirkişilik Temel Eğitimi belgesine,
* Bilinçli Hipnoterapi Eğitimi belgesine,
* İnsan Kaynakları Seçme ve Yerleştirme Sürecinde Psikolojik Değerlendirme Teknikleri Eğitimi belgesine,
* Aile Danışmanlığı Eğitimi belgesine,
sahip olmak.
47Biyolog1 (bir)* Fakültelerin Biyoloji lisans bölümünden mezun olmak,
* Fizyoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak,
* 3 Basamak Üniversite Hastanelerinin Transfüzyon merkezinde en az 3 (üç) yıl ve Terapötik Aferez Merkezinde en az 7 (yedi) yıl deneyime,
* Aferez sistemi 7,2 Terapötik Plazma Değişim eğitimi belgesine,
* Kan toplama sistemi 5,2 temel eğitimine katılım belgesine,
* Taylor Wharton Kryo Depolama tankları eğitimi belgesine,
* Aferez sistemi cihazı eğitimine katılım belgesine,
* Comtec ile Tromboferez eğitimine katılım belgesine, sahip olmak.
48Biyolog1 (bir)* Fakültelerin Biyoloji lisans bölümünden mezun olmak,
* 3 Basamak Üniversite Hastanelerinin Hematoloji-Biyokimya Laboratuvarında en az 9 (dokuz) yıl deneyime,
* 3 Basamak Üniversite Hastanelerinin transfüyon merkezinde en az 1 (bir) yıl deneyime,
* Across ve Across System İmmüno hemtoloji kart ve ekipmanlarının aplikasyon ve teknik servis eğitimine katılım belgesine,
* Uygulamalı HPLC Eğitimi sertifikasına,
* Uygulamalı FLOWSİTOMETRİ eğitimine katılım belgesine, sahip olmak.
49Biyolog1 (bir)* Fakültelerin Biyoloji lisans bölümünden mezun olmak,
* 3 Basamak Üniversite Hastanelerinin biyokimya-flowstometre laboratuvarında en az 6 (altı) yıl deneyime,
* 3 Basamak Üniversite Hastanelerinin immünoloji-seroloji laboratuvarında en az 3 (üç) yıl deneyime,
* C Sınıfı İş Güvenliği sertifikasına,
* Uygulamalı flow sitometri eğitimine katılım belgesine,
* Uygulamalı HPLC eğitimine katılım belgesine, sahip olmak.
50Biyolog1 (bir)* Fakültelerin Biyoloji lisans bölümünden mezun olmak,
* 3 Basamak Üniversite Hastanelerinin Transfüzyon merkezinde en az 6 (altı) yıl deneyime,
* Hastanelerin Klinik laboratuvar ve kan transfüzyon merkezinde biyolog olarak en az 10 (on) yıl deneyime,
* Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbi sertifikasına,
* B Sınıfı İş Güvenliği sertifikasına, sahip olmak.
51Biyolog1 (bir)* Fakültelerin Biyoloji lisans bölümünden mezun olmak,
* 3 Basamak Üniversite Hastanelerinin seroloji laboratuvarında en az 6 (altı) yıl, mikoloji laboratuvarında en az 3 (üç) yıl deneyime,
* Laboratuvar Güvenliği eğitimine katılım belgesine,
* GC Gaz kromatografi eğitimine katılım belgesine,
* HPLC Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi eğitimine katılım belgesine,
* BD MAX, COBAS 4000E 411, BD BACTEC FX TOP cihazlarının kullanıcı eğitimine katılım belgesine,
* BN II ve ADVIA CENTAUR XP cihazlarının kullanıcı eğitimine katılım belgesine,
sahip olmak.
52Biyolog1 (bir)* Fakültelerin Biyoloji lisans bölümünden mezun olmak,
* 3 Basamak Üniversite Hastanelerinin transfüzyon merkezinde en az 10 (yıl) deneyime,
* Eğitim Fakültelerinin Pedogojik Formasyon Eğitimi Sertifikasına,
* Terapotik Aferez eğitimine katılım belgesine,
* Laboratuvar Güvenliği uygulamalı eğitime katılım belgesine,
* Comtec ile Tromboferez eğitim belgesine, sahip olmak.
53Sağlık Teknikeri1 (bir)* Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans bölümünden mezun olmak,
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Radyoloji Bölümlerinde en az 6 (altı) yıl deneyime,
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Kardiyoloji ana bilim dalı (anjio, girişimsel radyoloji) laboratuvarında en az 4 (dört) yıl deneyime,
* Anjiyo sistemi cihazı kullanım eğitimine katılım belgesine,
* Radyoloji Carestetream CR Elite cihazı kullanıcı operatör eğitimine katılım belgesine,
* Cihaz çekimleri (MR, BT, RÖNTGEN, MOMOGRAFİ) konusunda deneyime,
sahip olmak.
54Sağlık Teknikeri1 (bir)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans bölümünden mezun olmak,
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Radyoloji bölümlerinde en az 2 (iki) yıl tomografi cihazı çekim konusunda deneyime,
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin girişimsel radyoloji bölümünde en az 2 (iki) yıl deneyime,
* Temel eğitim ve ileri CT cihazı uygulamaları eğitimine katılım belgesine,
* AXıom LuminosdRF temel kullanıcı eğitimine katılım belgesine,
* Tomografi cihazı Otomotik enjektör kullanıcı eğitimine katılım belgesine, sahip olmak.
55Sağlık Teknikeri1 (bir)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Radyoloji önlisans bölümünden mezun olmak,
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Radyoloji Bölümünde (BT, RÖNTGEN, MOMOGRAFİ) en az 12 (oniki) yıl deneyime,
* İlk Yardım Eğitimi Belgesine,
* OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi sertifikasına, sahip olmak.
56Sağlık Teknikeri1 (bir)* Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans bölümünden mezun olmak,
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Radyoloji Bölümünde (MR, RÖNTGEN birimlerinde) en az 6 (altı) yıl deneyime,
* MR (Manyetik Rezonans) görüntüleme sistemi eğitimine katılım belgesine,
sahip olmak.
57Sağlık Teknikeri1 (bir)* Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans bölümünden mezun olmak,
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Radyoloji Bölümünde (MR, RÖNTGEN) birimlerinde en az 5 (beş) yıl deneyime,
* MR (Manyetik Rezonans) görüntüleme sistemi eğitimine katılım belgesine
sahip olmak.
58Sağlık Teknikeri1 (bir)* Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans bölümünden mezun olmak,
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Radyoloji Bölümünde (MR, RÖNTGEN ) biriminde en az 4 (dört) yıl deneyime,
* MR görüntüleme sistemi kullanıcı eğitimine katılım belgesine,
sahip olmak.
59Sağlık Teknikeri1 (bir)* Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Elektronörofizyoloji önlisans bölümünden mezun olmak,
* 3 Basamak Üniversite Hastanelerinin nöroloji, epilepsy, uyku bozuklukları biriminde en az 2 (iki) yıl deneyime,
* Uyku Tıbbi Teknisyenliği sertifikasyon kursuna katılım belgesine,
sahip olmak.
60Sağlık Teknikeri1 (bir)* Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Radyoloji önlisans bölümünden mezun olmak,
* 3 Basamak Üniversite Hastanelerinin Radyoloji Bölümünde (dijital röntgen, MR birimlerinde) en az 9 (dokuz) yıl deneyime
sahip olmak.
61Sağlık Teknikeri1 (bir)* Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans bölümünden mezun olmak,
* Bilgisayarlı tomografi sistemlerinde Covid-19 taramasına yönelik yüksek çözünürlüklü görüntüleme ve düşük doz uygulamaları eğitimine katılım belgesine
sahip olmak.
62Sağlık Teknikeri1 (bir)* Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Anestezi/Anestezi Teknikerliği önlisans bölümünden mezun olmak.
63Sağlık
Teknikeri
1 (bir)* Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Fizyoterapi önlisans bölümünden
mezun olmak.
64Sağlık Teknikeri1 (bir)* Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Anestezi/Anestezi Teknikerliği önlisans bölümünden mezun olmak,
* Alanında en az 2 (iki) yıl deneyime
sahip olmak.
65Sağlık Teknikeri1 (bir)* Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının İlk ve Acil Yardım önlisans bölümünden mezun olmak.
66Laborant1 (bir)* Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans bölümünden mezun olmak,
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin trepodik aferez merkezinde en az 7 (yedi) yıl deneyime,
* Biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarında en az 2 (iki) yıl deneyime,
* Aferez sistemi uygulama eğitimine katılım belgesine,
* ISO-9001/2008 kalite yönetim sistemleri belgesine,
* Aferez Sistemi 7,2 Terapötik Plazma Değişim eğitimi katılım belgesine,
* Otomotik Kan toplama sistemi 5,2 temel temel eğitimine katılım belgesine,
* Kryo Depolama tankları eğitimi katılım belgesine, sahip olmak.
67Laborant1 (bir)* Laborant ve Veterinerlik Sağlık programı önlisans bölümünden mezun olmak,
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Girişimsel radyoloji biriminde en az 6 (altı) yıl ve Röntgen biriminde en az 4 (dört) yıl deneyime,
* Radyofrekans ve mikrodalga cihazlarının kurulum, kullanım ve hasta hazırlığı eğitim kursuna katılım belgesine,
* Nororadyoloji ürünlerin teknik özellikleri ve hasta hazırlığı eğitim kursuna katılım belgesine,
* Film banyo cihazı kullanım ve bakım konulu eğitime katılım belgesine,
sahip olmak.
68Laborant1 (bir)* Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Laboratuvar önlisans bölümünden mezun olmak,
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Çocuk Acil Biriminde en az 2 (iki) yıl kan gazı cihazı ile çalışma deneyimine,
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin yetişkin acil biriminde en az 4 (dört) yıl kan gazı cihazı ile çalışma deneyimine,
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin yeni doğan yoğun bakım ünitesinde en az 2 (iki) yıl kan gazı cihazı ile çalışma deneyimine.
* Kan Gazı Analizör Sistemi kullanıcı eğitimi belgesine,
* Acil yaşam desteği kursuna katılım belgesine,
* Çocuklarda ileri yaşam desteği kursuna katılım belgesine,
* Neonatal Resüsitasyon Programı (NRP) uygulayıcı sertifikasına,
* Immunoassoy sistem kullanıcı eğitimine katılım belgesine, sahip olmak.
69Laborant1 (bir)* Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi laboratuvar Teknikleri önlisans bölümünden mezun olmak,
* Hastanelerin laboratuvar bölümünde en az 2 (iki) yıl deneyime,
* Hastanelerin mikrobiyoloji labratuvarında en az 1 (bir) yıl deneyime,
* Kan gazı sistemi kullanıcı eğitimi katılım belgesine,
* İdrar analizörü eğitimi katılım belgesine,
* Tam otomotik HbA1c analizörü kullanıcı eğitimi katılım belgesine,
* Kuagülometre eğitimine katılım belgesine,
* Mikrotom, frozen, doku gömme, doku takip, lam kapama ve boyama cihazların montaj ve kullanımı eğitim programına katılım belgesine,
sahip olmak.
70Laborant2 (iki)* Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Patoloji Laboratuvar Teknikleri önlisans bölümünden mezun olmak,
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin pataloji laboratuvarında en az 5 (beş) yıl deneyime,
* Doku gömme cihazı, Frozen cihazı, Mikrotom cihazı, Doku Takip cihazı, Lam Kapama cihazı, Lam Boyama cihazı kullanım eğitim programına katılmış belgesine,
* PRESPİTAN cihazı kullanıcı eğitimine katılım belgesine,
sahip olmak.
71Laborant1 (bir)* Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans bölümünden mezun olmak,
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin transfüzyon biriminde en az 4 (dört) yıl deneyime,
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin göğüs hastalıkları ana bilim dalında solunum fonksiyon testi biriminde en az 1 (bir) yıl deneyime,
* İmmünohematoloji kart ve ekipman aplikasyon ve teknik servis konulu eğitime katılım belgesine,
sahip olmak.
72Laborant1 (bir)* Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans bölümünden mezun olmak,
* Alanında en az 4 (dört) yıl deneyime,
* Kuagülometre egitimine katılım belgesine,
* İmmünohematoloji kart ve ekipman, aplikasyon ve teknik servis konulu eğitime katılım belgesine.
* Kan gazı sistemi kullanıcı eğitimine katılım belgesine,
* Antibiyogram, İdrar Strip, Hemogram, Biyokimya eğitimlerine katılım belgesine, sahip olmak.
73Röntgen Teknisyeni1 (bir)* Sağlık Meslek Liselerinin Radyoloji Teknisyenliği Bölümünden mezun olmak,
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Radyoloji Bölümü Tomografide en az 1 (bir) yıl deneyime,
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin anjiyo laboratuvarında en az 1 (bir) yıl deneyime,
* Hastanelerin Bilgisayarlı Tomografi biriminde en az 8 (sekiz) yıl deneyime,
* Bilgisayarlı Tomografi cihazı kullanıcı eğitim belgesine,
* Anjiyo cihazı kullanıcı eğitim belgesine.
* Tomografi cihazı otomatik kontras madde enjektör kullanıcı eğitim belgesine, sahip olmak.
74Röntgen Teknisyeni1 (bir)* Sağlık Meslek Liselerinin Radyoloji Teknisyenliği Bölümünden mezun olmak,
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Nükleer Tıp ana bilim dalında Gama Kamera biriminde en az 5 (beş) yıl deneyime,
* Symbia Evo Excel eğitimine katılım belgesine,
* Laboratuvar Güvenliği eğitimine katılım belgesine,
* Spect görüntüleme sistemi kullanıcı eğitimine katılım belgesine, sahip olmak.
75Röntgen Teknisyeni1 (bir)* Sağlık Meslek Liselerinin Radyoloji Teknisyenliği Bölümünden mezun olmak,
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Radyoloji Bölümünde (MR, BT, RÖNTGEN birimlerinde) en az 9 (dokuz) yıl deneyime,
* Röntgen cihazı temel kullanıcı eğitimine katılım belgesine,
* Röntgen cihazı son kullanıcı eğitimine katılım belgesine, sahip olmak.
76Röntgen Teknisyeni1 (bir)* Sağlık Meslek Liselerinin Radyoloji Teknisyenliği Bölümünden mezun olmak,
* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Radyoloji Bölümünde (röntgen- momografi-tomografi birimlerinde) en az 6 (altı) yıl deneyime,
* Girişimsel Radyoloji cihazı eğitimine katılım belgesine,
sahip olmak.
77Diğer Sağlık Personeli1 (bir)* Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği bölümünden mezun olmak,
* Alanında en az 2 (iki) yıl deneyime sahip olmak,
* Ventilatör ve monitör cihazı kullanıcı eğitim belgesine.
* Defibrilatör cihaz eğitim programına katılım belgesine,
* Kan gazı sistemi kullanıcı eğitimine katılım belgesine,
* EKG cihazı ilk müdahale ve cihazın temel işleyiş hakkında eğitime katılım belgesine, sahip olmak.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

Genel Şartlar:

1 – Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) T.C. Vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) 657 Sayılı Kanun’un 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

Özel Şartlar:

1- Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

2 – Eczacı pozisyonuna başvuracaklar hariç, 2018 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların 2018 yılı KPSS puanının, başvurduğu nitelik kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir)

3 – Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4 – Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

5 – Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

6 – Eczacı pozisyonu için KPSS şartı aranmamakla birlikte, başvuruda bulunan aday sayısı ilanda belirtilen pozisyon sayısından fazla olması durumunda adaylara sözlü sınav yapılacak olup, kazanan adaylar sözlü sınav başarı puan sıralamasına göre belirlenecektir. Sözlü sınav yapılması durumunda; sözlü sınavın tarihi, yeri ve saati ilan sonuçları ile birlikte duyurulacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

Müracaatlar, 20.05.2020 – 27.05.2020 (mesai bitimine kadar) tarihleri arasında Üniversitemiz “ilan.mcbu.edu.tr” web sayfasından sadece online başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar öncelikle “ilan.mcbu.edu.tr” adresinde yer alan online başvuru bilgilerini doldurduktan sonra, ilgili sayfadan ulaşılabilecek İş Talep Başvuru Formunu bilgisayar ortamında doldurarak ilgili alana yükleyecektir. Daha sonra ise, istenen diğer belgeleri (öğrenim belgesi, KPSS sonuç belgesi ve istenen unvanlar için deneyim belgesi, sertifika, kullanım belgesi vb.) ilgili alanlara yükleyip en altta yer alan “Başvuru Yap” düğmesine basarak online başvurularını tamamlamış olacaklardır. Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra online başvuru sırasında beyanda bulundukları belgelerin (öğrenim belgesi, istenen unvanlar için deneyim ve/veya sertifika belgeleri) asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR:

Başvurduğu nitelik kodunda aranan nitelikleri eksiksiz taşıyan adaylar için, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak (Eczacı pozisyonuna başvuranlar hariç) belirlenecek adaylardan; atanmaya hak kazananların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.mcbu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan olduğu takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1 – Online Başvuru Formu (“ilan.mcbu.edu.tr” web sayfasındaki istenen online başvuru bilgileri eksiksiz doldurulacaktır. KPSS Puanı kısmına arasında virgül (,) kullanarak sonuç belgesindeki ilgili puanın tam olarak girilmesi gerekmektedir.)

2 – İş Talep Başvuru Formu (Online başvuru sayfasından ulaşılabilecek başvuru formu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulup ilgili alana yüklenecektir.)

3 – Öğrenim Belgesi (Aranan niteliklerde istenen öğrenim belgesinin barkotlu e-devlet çıktısı veya öğrenim belgesinin bir sureti ilgili alana yüklenecektir.)

4 – Eczacı pozisyonuna başvuracaklar hariç, 2018 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. (Kontrol kodu olan KPSS sonuç belgesi online başvuru sistemindeki ilgili alana yüklenecektir.)

5 – Deneyim Belgesi ve/veya Sertifika (Aranan niteliklerde istenen unvanlar için; ilgili deneyim belgesi, kullanıcı belgesi, sertifika vb. belgeler online başvuru sistemindeki “deneyim belgesi” kısmına yüklenecektir. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra evrak tesliminde bu belgelerin asıllarının ibrazı istenecektir. Aranan niteliklerde deneyim, sertifika vb. belge istenmeyen nitelik koduna başvuracak adayların bu alana herhangi bir belge yüklemelerine gerek bulunmamaktadır.)

İletişim Bilgileri:

Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi 45140 Yunusemre/Manisa

Tel: 0 (236) 201 10 00

Web: www.mcbu.edu.tr

Başvuru Şekli: Sadece online başvuru şeklinde alınacaktır.

Online Başvuru Sistemi web adresi: ilan.mcbu.edu.tr

Başvuru Tarihleri: 20.05.2020 – 27.05.2020 (mesai bitimine kadar)