arama

Sağlık Personeli Alımı Branş Bazında Dağılımı

3000 personel alimi
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • SeLo
  • Beğen
    Loading...

Sağlık Bakanlığı 3000 Sağlık Personeli Alımı Branş Bazında Dağılımı

 

Sağlık Bakanlığından:

1. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A
maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna
göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 3.000 sözleşmeli sağlık personeli
alınacaktır.
2. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık
personeli pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2020/8 Tercih Kılavuzu,
ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.
3. Adaylar tercihlerini, 16 Haziran – 22 Haziran 2020 tarihleri arasında tercih
kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası
ve şifresini girerek yapabilecektir. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen
veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır.
4. Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının unvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre
dağılımı ekte gösterilmiştir.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.

 

KPSS 2020/8 Özet Tablosu

personel alimi

KPSS 2020/8 Tercih Kılavuzu