arama

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2020/8 TERCİH KILAVUZU

logo e1589584217921
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • SeLo
  • Beğen
    Loading...

 SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2020/8 TERCİH KILAVUZU

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2020/8 TERCİH KILAVUZU

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR
1.1 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B)
fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere
yerleştirme yapılacaktır. Bu kılavuz, sözleşmeli pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını
kapsamaktadır.
1.2 Adayların bu kılavuzda sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4
Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS
Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış
olmaları gerekir.
1.3 Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans
mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki pozisyonlardan tercih
yapmak zorundadır. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst
öğrenim düzeyinde diploma almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde değişiklik yapılması
mümkün değildir.
1.4 Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan
adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.
2. TERCİHLERİN YAPILMASI İÇİN GENEL BİLGİLER
Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibarıyla ilgili lisans, önlisans veya
ortaöğretim alan/programından mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM’ye gönderildiği gün
itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, göreve başlama işlemleri
yapılmayacaktır. Adayların sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun
olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.
3. TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER
3.1 Adaylar tercihlerini, 16-22 Haziran 2020 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir.
İnternetten tercih gönderme işlemleri 22 Haziran 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre
uzatılmayacaktır.
3.2 Bu kılavuzda, ilgili kurum tarafından atama yapılacak sözleşmeli pozisyonlar, ortaöğretim, ön lisans ve lisans
düzeyi ayrı olmak üzere Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3’de gösterilmiştir.
Sözleşmeli pozisyonlarda çalışacakların ücretleri merkezi yönetim bütçesinden karşılanacaktır.
3.3 Tercihlerinizi yaparken, sözleşmeli pozisyonlar için “Aranan Nitelikleri” gösteren sütunlardaki koşulları dikkatle
incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Tercihler belirlenmeden önce sistemde
kayıtlı mezun olunan alan/program bilgisi mezun olunan alan/program tablolarından kontrol edilmelidir.
Bir sözleşmeli pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin
karşılanması yeterlidir. Ayrıca, bu kılavuzdaki Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen “Açıklamalar ve
Uyarılar” ile “Başvuru Genel Şartları” bölümlerini mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarı ve
şartları da göz önünde tutmanız gerekir.
DİKKAT: Mezun olunan alan/program ile ilgili nitelik koşulunu karşılamadığınız bir sözleşmeli pozisyona
tercihleriniz arasında yer vermeniz ve yerleştirilmeniz hâlinde ilgili kurum tarafından atamanızın
yapılmayacağını göz önünde bulundurunuz. Mağduriyete uğramamanız için tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye
göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz.
Tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka
emin olunuz. Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde
değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi https://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda
yapacaklardır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz.
2
Tercihlerde değişiklik taleplerini, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali taleplerini veya mezuniyet
tarihinde değişiklik taleplerini içeren dilekçeler, Merkezimizde kesinlikle işleme alınmayacaktır.
3.4 Tercih yapmak istediğiniz sözleşmeli pozisyonları belirleyiniz ve 30’u geçmemek üzere istek sıranıza göre
yazınız. Bu sıralamada sözleşmeli pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece
önemlidir. Tercih listenizi ÖSYM’ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde
bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM’de hiçbir şekilde işleme konulmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılan
tercihler geçerli olacaktır.
3.5 İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresine giriniz ve
“ADAY İŞLEMLERİ” alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi giriniz.
İnternet erişim şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden
ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden “Şifremi Unuttum” alanına girmeleri
burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre
değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir. Bu sorulara doğru cevap veremediği için
internet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik
süresi dolmamış pasaportlarının aslı ile birlikte ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine şahsen başvurarak ücreti
karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır. Adaylar şifrelerini, daha sonraki gerek tercih gerekse sınavlar ile
ilgili işlemlerde de kullanacağından, özenle saklamalıdır. Adayın kişisel bilgisi olan şifreler, başka hiç bir kişiye
verilmemektedir.
3.6 “ADAY İŞLEMLERİ” alanına T.C. Kimlik Numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra buradaki açıklamalar
doğrultusunda hareket ediniz. Tercih listenizdeki sözleşmeli pozisyonların kodlarını sırasıyla ekrandaki ilgili alana
yazınız.
Doğruluğundan emin olduğunuz zaman yaptığınız işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız. Tercihlerinizin
ÖSYM’ye ulaştığından emin olmanız için ekranda “Tercihleriniz ……….. tarihinde ÖSYM’ye bildirilmiştir.”
ifadesini görmeniz gerekir. Bu aşamada “Yazdır” alanına tıklayarak bir çıktı alınız ve bu çıktıyı saklayınız. Bu
işlemi tamamladıktan sonra https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi kontrol ediniz.
Mezun olduğunuz program/alan, tercih etmiş olduğunuz sözleşmeli pozisyon için aranan öğrenim koşulu
ile uyumlu değil ise yapmış olduğunuz tercih sistem tarafından kaydedilmeyeceğinden bir sonraki
tercihinizi yazmanız sistem tarafından engellenecektir. Tercihlerinizi yazarken bu durumu göz önünde
bulundurunuz.
Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya
ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile
yerleştirme ücretini (20,00 TL) yatıracaklardır. Yerleştirme ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan
adaylar için 23 Haziran 2020 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer
alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 23 Haziran 2020
tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre içinde yerleştirme ücretini yatırmayan adayların bu
yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak, sistemden silinecek ve bu tercihler
yerleştirme işlemine alınmayacaktır. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek
ve devredilmeyecektir.
ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi
çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacaktır. Ücret muafiyetinden faydalanmak isteyen adaylar, tercih
ekranında “Şehit Eş/Çocuğu veya Gazi/Gazi Eş/Çocuğu olma durumu ücret muafiyetinden yararlanmak istiyorum”
seçeneğini işaretlemelidirler. “Şehit Eş/Çocuğu veya Gazi/Gazi Eş/Çocuğu olma durumu ücret muafiyetinden
yararlanmak istiyorum” seçeneğini işaretleyerek ücret muafiyetinden yararlanmak isteyen adayların, Şehit/Gazi
Yakınlık Bilgilerini Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) sorgulatarak ÖSYM sistemine işletmiş olmaları
gerekmektedir. ÖSYM sisteminde bu bilgileri olmayan adayların “Şehit Eş/Çocuğu veya Gazi/Gazi Eş/Çocuğu
olma durumu ücret muafiyetinden yararlanmak istiyorum” seçeneğini işaretlemeleri sistem tarafından
engellenecektir. Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerini ÖSYM sistemine işletmek isteyen adaylar; T.C. Kimlik Numaraları ve
şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine giriş yapıp, PROFİLİM kısmında yer alan “Sehit / Gazi Yakınlık
Bilgilerim” sayfasında bulunan “Sehit/Gazi Yakınlık Bilgilerimi Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan Güncelle” butonuna
basarak, bu bilgilerinin ÖSYM sistemine girişini sağlayabileceklerdir.
3
3.7 Adaylar tercihlerini yapmak için ÖSYM’nin ilgili internet sayfasına girdikten sonra ÖSYM kayıtlarında adaya ait
öğrenim düzeyi, mezun olunan program ve mezuniyet tarihi bilgileri ekrana gelecektir.
Adayların eğitim bilgileri, ortaöğretimde MEB e-okul, yükseköğretimde YÖKSİS ve ÖSYM arşivi kaynaklıdır. Tercih
işlemlerinde ve yerleştirmede Merkezimiz tarafından bu bilgiler kullanılacaktır. Adaylar, ais.osym.gov.tr
adresinden eğitim bilgilerini kontrol edebileceklerdir. Eğitim bilgilerinde eksiklik ve/veya hata olan adaylar, tercih
süresi içinde kendi okullarına/üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin ilgili sistemlerde düzeltilmesini
sağlamalıdırlar.
Ortaöğretim için MEB e-okul, yükseköğretim için YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan veya hatalı olan adaylar,
okullarının/üniversitelerinin ilgili birimleri ile görüşerek tercih süresi içerisinde bilgi girişlerini yaptırıp AİS üzerinden
güncellemelerini gerçekleştirdikten sonra tercihlerini yapabileceklerdir. MEB e-okul ve YÖKSİS ile entegrasyonu
olmayan askeri okullar, KKTC hariç yurtdışı vb. yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar, bilgi
güncellemelerini (tercih süresinin son günü saat 16.00’ya kadar) ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinde
güncelleyebileceklerdir. Bu bilgilerin sisteme işlenebilmesi için adayların, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine
şahsen gitmeleri ve giderken diploma/mezuniyet belgesinin onaylı bir örneği ile nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik
Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarının aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur. Belgede yer alan
eğitim bilgileri, görevli tarafından sisteme girildikten sonra onaylı belge görevli tarafından teslim alınacaktır. Adaylar
5,00 TL hizmet ücreti ödeyecektir. ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri, eğitim bilgilerini güncelleme işlemini, resmî iş
gününde ve resmî iş saatleri arasında yapacaklardır.
Eğitim bilgileri alanında yapılacak değişikliklerde onaylı belge ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerince teslim
alınacağından adaylar, bu belgelerinin onaylı örneğini yanlarında bulundurmalıdır. Adayın yanında,
belgenin aslı ile birlikte onaysız bir fotokopisinin bulunduğu durumlarda başvuru merkezi görevlisi
belgenin aslını inceleyerek fotokopi belgeyi onaylayabilecektir. Onaylı belge başvuru merkezi görevlisi
tarafından teslim alınacak, belgenin aslı adaya geri verilecektir. Belgelerin asılları ÖSYM Sınav
Koordinatörlüklerine teslim edilmemelidir.
Tercih işlemleri için Merkezimize gönderilen, diploma/mezuniyet/öğrenim durumu vb. belgelere işlem
yapılmayacaktır. Sadece ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri tarafından yapılacak değişiklikler, tercih/yerleştirme
işlemi için geçerli olacaktır. ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinin adresi, ÖSYM’nin internet sayfasında yer
almaktadır.
Eğitim bilgilerinde eksiklik/değişiklik olan adaylar, tercih bildiriminden önce eğitim bilgilerinin
güncellenmesini sağlayacak sonra tercihlerini bildireceklerdir. Tercih bildirdikten sonra eğitim bilgi
değişikliği yapıldığı taktirde, adayların tercih süresi içerisinde https://ais.osym.gov.tr adresinden tercih
güncelleme sayfasına girerek tercihlerini yeniden bildirmeleri gerekmektedir. Eğitim bilgilerinde yapılmış
olan değişiklikler, önceki eğitim bilgisine göre yapılan tercihleri geçersiz hale getirebilecektir. Bu nedenle
adaylar, yeni eğitim durumlarına uygun olarak tercihlerini güncellemelidirler. Yeni eğitim durumuna uygun
olarak tercihlerini güncellemeyen adayların yerleştirildiği takdirde atamaları yapılmayabilecektir.
MEB e-okul sisteminden ve YÖKSİS’ten elektronik ortamda ÖSYM sistemine aktarılan bilgilerde değişiklik
yapılamaz. Bu bilgiler, MEB e-okul sisteminde ve YÖKSİS’te değiştirildikten sonra ÖSYM kayıtlarına aday
tarafından yansıtılır.
Aynı öğrenim düzeyinde birden fazla diplomaya sahip adaylar, aynı anda tüm diplomalarında yazan programlarına
(sistemde kayıtlı bilgileri doğrultusunda) yönelik tercih yapabileceklerdir.
DİKKAT: 2018 KPSS’de;
* Ortaöğretim düzeyinde sınava başvuran ancak, sınava başvurduğu dönemde lisans mezuniyetini
bildirmeyen adayların (21 Mayıs 2018 tarihi ve öncesinde bir lisans programından mezun olan adaylar)
* Ortaöğretim düzeyinde sınava başvuran ancak, sınava başvurduğu dönemde ön lisans mezuniyetini
bildirmeyen adayların (19 Temmuz 2018 tarihi ve öncesinde bir ön lisans diploması almaya hak kazanmış
adaylar)
* Ön lisans düzeyinde sınava başvuran ancak, sınava başvurduğu dönemde lisans mezuniyetini
bildirmeyen adayların (21 Mayıs 2018 tarihi ve öncesinde bir lisans programından mezun olan adaylar)
tercih yapmaları sistem tarafından engellenmiştir.
4. YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI
4.1 Bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.
4
4.2 Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana,
bunun aynı olması hâlinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
4.3 Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından; sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/program ile
sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık
tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.
4.4 Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar
tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların ilgili kurumlarca atamaları yapılmayacak, adaylar bu
durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.
4.5 Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli pozisyonlara
yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci
tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu
şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu
aday herhangi bir sözleşmeli pozisyona yerleşememiş olacaktır.
5. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından
öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve
kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme
sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Sözleşmeli
pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi
evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.
6. SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA
ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri hâlde
atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen
adayların Sağlık Bakanlığı tarafından atamaları yapılmayacaktır.
7. HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR
KPSS’de yüksek puan almak bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirmede tek başına bir hak teşkil
etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi
yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Sağlık
Bakanlığının atama için öngördüğü niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını
kaybedeceklerdir.
8. YERLEŞTİRME SONUÇLARI ÜZERİNDE İNCELEME İSTEKLERİ
Yerleştirme sonuçları ile ilgili inceleme isteğinde bulunan adaylar, yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren
en geç 10 gün içinde bu kılavuzdaki “Genel Amaçlı Dilekçe” örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar (Yapılacak
her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük zaman aşımı süresini durdurmaz.). Süre hesabında
ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu dilekçenin
işleme konulabilmesi için dilekçeye, ÖSYM’nin T.C. Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi TR40 0001 2009 4520 0044
0002 07 numaralı hesabına 5,00 TL’nin yatırıldığını gösterir banka dekontunun fotokopisinin eklenmesi gerekir.

 

etiketlerETİKETLER
Üzgünüm, bu içerik için hiç etiket bulunmuyor.